ﺳﻪشنبه, 18 تیر,1398

رقابتهای قهرمانی بانوان کشور در اصفهان برگزار می شود

24 تا 29 تیرماه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان

رقابتهای قهرمانی بانوان کشور در اصفهان برگزار می شود

رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جوانان و بزرگسالان بانوان کشور، 24 تا 29 تیرماه به میزبانی شهرستان اصفهان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رقابتهای جوانان رده سنی 17 تا 20 سال (1377/10/10 تا 1381/10/11) و بزرگسالان قهرمانی بانوان کشور طی روزهای 24 تا 29 تیرماه در شهرستان اصفهان برگزار می شود.

رکورد ورودی در 10 وزن دو رده سنی به شرح زیر است:
رده سنی جوانان:
دسته 45 کیلوگرم: رکورد ورودی 55 کیلوگرم
دسته 49 کیلوگرم: رکورد ورودی 60 کیلوگرم
دسته 55 کیلوگرم: رکورد ورودی 65 کیلوگرم
دسته 59 کیلوگرم: رکورد ورودی 70 کیلوگرم
دسته 64 کیلوگرم: رکورد ورودی 75 کیلوگرم
دسته 71 کیلوگرم: رکورد ورودی 80 کیلوگرم
دسته 76 کیلوگرم: رکورد ورودی 85 کیلوگرم
دسته 81 کیلوگرم: رکورد ورودی 90 کیلوگرم
دسته 87 کیلوگرم: رکورد ورودی 95 کیلوگرم
دسته 87+ کیلوگرم: رکورد ورودی 100 کیلوگرم

بزرگسالان:
دسته 45 کیلوگرم: رکورد ورودی 65 کیلوگرم
دسته 49 کیلوگرم: رکورد ورودی 70 کیلوگرم
دسته 55 کیلوگرم: رکورد ورودی 75 کیلوگرم
دسته 59 کیلوگرم: رکورد ورودی 80 کیلوگرم
دسته 64 کیلوگرم: رکورد ورودی 85 کیلوگرم
دسته 71 کیلوگرم: رکورد ورودی 90 کیلوگرم
دسته 76 کیلوگرم: رکورد ورودی 95 کیلوگرم
دسته 81 کیلوگرم: رکورد ورودی 100 کیلوگرم
دسته 87 کیلوگرم: رکورد ورودی 105 کیلوگرم
دسته 87+ کیلوگرم: رکورد ورودی 110 کیلوگرم