جمعه, 26 آذر,1395

رقابتهای دسته 105 کیلوگرم جام باشگاههای آسیا

آقایی قهرمان شد

رقابتهای دسته 105 کیلوگرم جام باشگاههای آسیا
نیما آقایی وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم تیم نیروی زمینی در رقابتهای جام باشگاههای آسیا با مجموع 382 کیلوگرم به سه مدال طلا دست یافت.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رقابتهای وزنه برداران دسته 105 کیلوگرم در حالی آغاز شد که از قبل، همه به قرار گرفتن 5 وزنه بردار کشورمان در صدر جدول این وزن اذعان داشتند. بدین ترتیب که نیما آقایی از نیروی زمینی ارتش به مدال طلا رسید. علی هاشمی نقره ای شد، علیرضا دهقان مدال برنز گرفت و سعید سیار و پیمان جان در رده های چهارم و پنجم، مجموع قرار گرفتند.

عملکرد وزنه برداران کشورمان در دسته 105 کیلوگرم:
*نیما آقایی وزنه بردار تیم نیروی زمینی ارتش، سه بار پیاپی وزنه های 160، 168 و175 کیلوگرم را مهار کرد و در صدر حرکت یکضرب ایستاد. وی در حرکت دوضرب باز هم فوق العاده کار خود را در جام باشگاههای آسیا پیش برد تا جاییکه توانست در دوضرب نیز سه وزنه 190، 201 و 207کیلوگرم را بالای سر برد و با مجموع 382 کیلوگرم به سه مدال طلای این وزن دست یابد.

*علی هاشمی از ذوب آهن اصفهان که با تشخیص، جباری سرمربی تیم به دسته 105 آمده بود، وزنه های 156، 161 و 167 را مهار کرد تا به نشان برنز حرکت یکضرب دست یابد. وی در حرکت دوضرب وزنه 198 کیلوگرمی را برای مرتبه نخست بالای سربرد در مرتبه دوم برای ماندن در کورس رقابت وزنه 202 کیلویی را مهار کرد. هاشمی برای اینکه مدال طلا جرکت دوضرب و مجموع را بدست بیاورد برای سومین مرتبه وزنه 215 را درخواست کرد که با فشار زیادی وزنه را لیفت کرد ولی نتوانست آن را بالای سر ببرد تا دو مدال نقره را بدست آورد. 

*علیرضا دهقان از ملی حفاری اهواز؛ هم وزنه های 155، 163 و 168 کیلوگرم را بالای سر برد و نقره حرکت دوضرب را از آن خود کرد. در حرکت دوضرب 190 کیلو را مهار کرد ولی دو بار پیاپی نتوانست وزنه 200 کیلویی رامهار کند تا با مجموع 358 کیلوگرم به در جایگاه چهارمی حرکت دوضرب قرار گیرد و مدال برنز مجموع را دشت کند.

*سعید سیار؛ از تیم ملی حفاری اهواز ابتدا وزنه 155 کیلویی را مهار نکرد ولی در مرتبه های دوم و سوم وزنه های 155 و160 را بالای سر برد. سیار در حرکت دوضرب وزنه 188 کیلویی را مهار کرد. ولی در مرتبه های دوم و سوم نتوانست وزنه 201 کیلویی را به نام خود ثبت کند و در دوضرب پنجم شد و در مجموع نیز چهارم شد.

*پیمان جان دیگر وزنه بردار نیروی زمینی نیز پس از مهار وزنه 140 کیلویی، در مرتبه دوم 150کیلو را نتوانست به نام خود ثبت کند تا در حرکت سوم وزنه 155 کیلوگرم را بالای سر برد.وی در حرکت دوضرب نیز سه مرتبه وزنه های 170، 185 و 193 کیلوگرم را مهار کرد تا در حرکت دوضرب تک مدال برنز خود را بدست بیاورد و با مجموع 348 کیلوگرم در رده پنجم قرار گرفت.

همچنین مرتضی زغالیان پور داور در جه یک بین المللی کشورمان در این دسته و اوزان 85 و 94 کیلوگرم  به قضاوت پرداخت.گفتنی است،این داور ارزشمند اصفهانی کشورمان ، قضاوت های شایسته و درخور تحسینی را درپیکارهای باشگاهی آسیا از خود به نمایش گذاشت.