کراس فیت به وزنه برداری ملحق شد

با پیگیری های سجاد انوشیروانی و موافقت وزارت ورزش و جوانان، انجمن کراس فیت زیرمجموعه فدراسیون وزنه برداری شد.

وزارت ورزش و جوانان طی یک ابلاغیه رسمی موافقت خود را با حضور رشته کراس فیت در قالب انجمن به عنوان زیر مجموعه فدراسیون وزنه برداری اعلام کرد.

درمتن نامه سید محمد پولادگر، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، خطاب به سجاد انوشیروانی، سرپرست فدراسیون وزنه برداری آمده است:

احتراما، با عنایت به اختیارات حاصل از جزء 11 بند الف ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و دستور العمل اجرایی آن و موافقت مورخ 2/07/1401 مقام عالی وزارت، تصمیم ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رشته ورزشی کراس فیت از فدراسیون آمادگی جسمانی منتزع و در قالب انجمن به زیرمجموعه وزنه برداری ملحق می گردد. فدراسیون وزنه برداری با توجه به مصوبه هیات وزیران (بند 1) آیین نامه انجمن وفق را تدوین و پس از تایید وزارت و تصویب مجمع عمومی فدراسیون، به مورد اجرا خواهد گذاشت.

گفتنی است هم اکنون ریاست انجمن کراس فیت بر عهده سراب آزاد است.