ﺳﻪشنبه, 10 بهمن,1396

رستمی و موسوی جایگاه نخست را به خود اختصاص دادند

در صدر اوزان 85 و 94 کیلوگرم

رستمی و موسوی جایگاه نخست را به خود اختصاص دادند

رستمی و موسوی از تیم های بیمه رازی و مناطق نفت خیز جنوب خوزستان در اوزان 85 و 94 کیلوگرم جایگاه نخست را کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رقابت وزنه برداران دسته های85 و 94 کیلوگرم، هفته پنجم(فینال) لیگ برتر وزنه برداری بزرگسالان باشگاههای کشور (یادواره شادروان سید تقی روحانی قهرمان اسبق وزنه برداری آسیا) با حضور 13 وزنه بردار در تالار وزنه برداری (سالن ایرانیان) پیگیری شد و نهایتاً کیانوش رستمی از بیمه رازی در دسته 85 کیلوگرم و سید ایوب موسوی از مناطق نفت خیز جنوب خوزستان در دسته 94 کیلوگرم در جایگاه نخست جای گرفتند. 

در دسته 85 کیلوگرم 7 وزنه بردار با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت کیانوش رستمی با حدنصاب مجموع 354 کیلوگرم در صدر قرار گرفت.

عملکرد سه وزنه بردار برتر دسته 85کیلوگرم به شرح زیر است:
حرکت یکضرب:
1- کیانوش رستمی (بیمه رازی): 162کیلوگرم
2- علی مکوندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 152کیلوگرم
3- مجتبی نوری (عقاب): 146 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1- کیانوش رستمی (بیمه رازی): 192کیلوگرم
2- علی مکوندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 190کیلوگرم
3- علی میری (عقاب): 184 کیلوگرم

مجموع:
1- کیانوش رستمی (بیمه رازی): 354کیلوگرم
2- علی مکوندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 342کیلوگرم
3- علی میری (عقاب): 330 کیلوگرم

در دسته 94 کیلوگرم 6 وزنه برداربه رقابت پرداختند  که موسوی از مناطق نفت خیز با مجموع366 کیلوگرم صدرنشین شد.

عملکرد سه وزنه بردار برتر دسته 94کیلوگرم به شرح زیر است:
حرکت یکضرب:
1- سید ایوب موسوی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 161 کیلوگرم
2- محمد زارعی (بیمه رازی):161 کیلوگرم
3- رسول معتمدی (بیمه رازی): 154 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1- سید ایوب موسوی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 205 کیلوگرم
2- محمد زارعی (بیمه رازی):198 کیلوگرم

3- رضا دهدار (عقاب): 196 کیلوگرم

مجموع:
1- سید ایوب موسوی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 366 کیلوگرم
2- محمد زارعی (بیمه رازی):359 کیلوگرم
3- رسول معتمدی (بیمه رازی): 349 کیلوگرم