خوزستان قهرمان مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان ایران در بخش مردان شد و تیم های تهران و کرمانشاه به ترتیب روی سکوهای دوم و سوم ایستادند.

1- خوزستان 611 امتیاز

2- تهران 594

3- کرمانشاه 573

4- اصفهان 350

5- مازندران 324

6- گیلان 297

7- لرستان 289

8- گلستان 226

9- فارس 203

10- کردستان 198

 

رده بندی مدالی تیم ها

1- کرمانشاه، 5 طلا، 3 نفره 2 برنز

2- هرمزگان، 4 طلا و 2 نقره

3- لرستان، 4 طلا و 2 برنز

4- کردستان 4 طلا و 1 برنز

رده بندی سینکلر بهترین وزنه برداران

1- بنیامین بالاخلی، گلستان، 398/46

2- حافظ قشقایی، کرمانشاه، 398/36

3- عباس زارع، اصفهان، 397/54