ﺳﻪشنبه, 11 تیر,1398

رای‌گیری به صورت الکترونیکی برگزار می شود

محل برگزاری مجمع انتخابات تغییر کرد

رای‌گیری به صورت الکترونیکی برگزار می شود

رای‌گیری انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری در سالن ابوالقاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری؛ در حالی که پیش از این مکانیزم رای‌گیری انتخابات فدراسیون های ورزشی به گونه‌ی بود که اعضای مجمع، در پای صندوق‌های رای‌گیری حاضر می شدند و رای مکتوب شده خود روی کاغذ را به صندوق می انداختند، برای نخستین بار انتخابات ریاست فدارسیون وزنه‌برداری به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

این تصمیم به دلیل ترمیم و بازسازی سالن “ابولقاسم فارسی” آکادمی المپیک محل برگزاری مجامع و به روز نمودن این سالن به تجهیزات الکترونیکی است و از این پس رای‌گیرهای فدراسیون‌ها به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.