چهارشنبه, 18 فروردین,1395

رامهرمزی:

تیمی یک دست را آماده مسابقات جهانی می کنیم

رامهرمزی:

مربی تیم ملی وزنه برداری جوانان معتقد است اردوهای خیلی خوبی را در ماههای اخیر برگزار کردیم و درصدد این هستیم تیم قوی و یک دست را آماده مسابقات جهانی کنیم.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛فراز رامهرمزی در خصوص تشکیل اردوی تیم ملی جوانان در استان آذربایجان غربی گفت: اردوی 4 هفته ای را برای آمادگی هر چه بیشتر ملی پوشان جوان در شهر ارومیه و به میزبانی هیات وزنه برداری استان آذربایجان غربی برگزار کردیم. امیدوارم این اردو باعث پیشرفت نفرات حاضر در تیم ملی جوانان شود . ضمناً در صدد این هستیم تا تیم یک دست و با قدرت را مهیای رقابتهای جهانی کنیم.

 
مربی تیم ملی وزنه برداری جوانان در خصوص میزبانی استان آذربایجان غربی تصریح کرد: هیات وزنه برداری استان آذربایجان غربی میزبانی شایسته ای را از تیم جوانان دارند. مراد زاده رییس هیات وزنه برداری  آذربایجان غربی زحمات زیادی را برای برپایی این اردو کشیدند. امکانات و تجهیزات خوبی در این اردو برای تیم ملی جوانان فراهم شده است.