پنجشنبه, 17 اسفند,1396

رئیس فدراسیون وزنه برداری: شما مربیان و ورزشکاران آینده ما هستید

در کارگاه اصلاح تکنیک وزنه برداری بانوان

رئیس فدراسیون وزنه برداری: شما مربیان و ورزشکاران آینده ما هستید
رئیس فدراسیون وزنه برداری در افتتاح کارگاه فنی بانوان گفت: آینده وزنه برداری ایران در دست شماست و برای افتخارآفرینی خود را به بهترین شکل آماده کنید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ علی مرادی در خصوص افتتاح کارگاه فنی وزنه برداری بانوان اظهار داشت: از مهندس شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک و دستگاه ورزش کشور برای حمایت ویژه از این ورزش تشکر و قدردانی می کنم. از اورسلا پاپاندرا نایب رئیس فدراسیون جهانی، میلان میهاییلوویچ عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی و دکتر عبداله جرمال نیز برای حضور در این مسابقات و ایران تقدیر می کنم.

وی ادامه داد: با بهره بردن از برگزاری این کلاس و کارگاه ها باید به بهترین شکل خود را آماده مسابقات آتی کنید چون شما، مربیان و ورزشکاران آینده ما هستید. وزنه برداری بانوان با افتخارات و مدال های شیرزنان به تعالی خواهد رسید و در آینده تمامی ورزشدوستان برای حضور و افتخارآفرینی شما در میادین بین المللی به خود می بالند.