ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

رئیس فدراسیون وزنه برداری: خواب کج فهمان تعبیر نمی شود

برخواه با قدرت سرمربی تیم ملی است

رئیس فدراسیون وزنه برداری: خواب کج فهمان تعبیر نمی شود
رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: برخی که اصرار بر نفهمیدن دارند، آرزوها و خواسته های خود را به عنوان خبر بیان می کنند که کاملا خلاف واقع است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، گفتگوی علی مرادی رئیس فدراسیون با یکی از برنامه های رادیو ورزش با برخی تعابیر عجیب و مغرضانه همراه شد که ریشه در واقعیت نداشت و بیشتر تحریف واقعیت توسط گروهی کج فهم به مشار می رود.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در این باره اظهار داشت: گفتگو با رادیو ورزش و طرح مطالب مختلف در آن باعث شد تا برخی که اصرار بر این دارند که نفهمند، سوء تفاهماتی را ایجاد کنند که لازم دیده شد تا توضیحی در این باره داده شود؛ اگرچه خانواده بزرگ این ورزش موضوعات را می دانند؛ اما برای مقابله با این کینه ورزی ها، این نکات مرور می شود.

وی عنوان کرد: ساختار تیم ملی بزرگسالان در فدراسیون وزنه برداری متشکل از مدیر فنی و کادر فنی است که مدیر فنی، رابط میان فدراسیون و کادر فنی است که مسئولیت این بخش با آقای کاظمی نژاد است.

رئیس فدراسیون ادامه داد: مسئولیت کادر فنی نیز برعهده آقای برخواه است که حمایت قاطع و صددرصدی فدراسیون را با خود دارد. این مسئولیت می تواند با نام سرمربی یا هر نام دیگری مورد خطاب قرار گیرد؛ اما مهم این است که ایشان در راس کار هستند و در همکاری کامل و حداکثری با فدراسیون.

مرادی خاطر نشان ساخت: این قابل فهم است برخی کج فهم ها از این همکاری و مسیر روشن رو به آینده ناراحت باشند و تلاش کنند تا از هر فرصتی برای آسیب زدن به وزنه برداری کشور استفاده کنند؛ اما چنین امکانی وجود ندارد و این قطار با سرعت و استحکام، در حال حرکت است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در پایان گفت: این ساختار توضیح داده شد تا آنهایی که قلبشان بیمار است بدانند که آقای برخواه سرمربی، مسئول فنی، نفر اول فنی و هر عنوان دیگری است و مورد حمایت قاطع فدراسیون. البته، باید عنوان کنم که شخصیت آقای برخواه بی توجه به عناوین و منصب هاست و عاشقانه به دنبال اعتلای کشور در عرصه های داخلی و خارجی است.