شنبه, 22 تیر,1398

رئیس فدراسیون جهانی پیروزی علی مرادی در انتخابات را تبریک گفت

اعلام آمادگی آیان برای گسترش همکاریها و مناسبات دوجانبه با فدراسیون ایران

رئیس فدراسیون جهانی پیروزی علی مرادی در انتخابات را تبریک گفت
تاماش آیان، رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری انتخاب علی مرادی به عنوان رئیس جدید فدراسیون کشورمان را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری انتخاب علی مرادی به عنوان رئیس جدید برای تصدی چهار ساله را تبریک گفت.

در پیام وی، با تبریک این پیروزی و آرزوی موفقیت در چهار سال آینده برای وزنه برداری ایران در عرصه های مختلف داخلی و خارجی، برای ارتقای همکاری و فعالیت های دوجانبه اعلام آمادگی شده است.

روسای فدراسیون های صربستان، امارات متحده عربی، تایلند، اردن، عراق، آذربایجان، ایتالیا، ازبکستان و دبیرکل فدراسیون جهانی وزنه برداری نیز در پیام هایی جداگانه، موفقیت علی مرادی در انتخابات را تبریک گفتند.