رکورد گیری تیم ملی وزنه برداری بانوان با حضور نمایندگانی از وزارت ورزش و جوانان در سالن وزنه برداری آزادی انجام شد.
مریم کاظمی پور، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش در پایان رکوردگیری در جمع هشت وزنه بردار تیم ملی اظهارداشت: «رشته های ورزشی دیگری نظیر تکواندو شاید سالها زودتر در مسیر قهرمانی قدم گذاشتند اما کاملا واضح است که وزنه برداری بانوان با سرعت بسیار بیشتری رو به پیشرفت است.»

وی تصریح کرد: «با وجود برخی اتفاقات تلخی که اخیرا در وزنه برداری بانوان رخ داد، وزارت کاملا از اعزام های خارجی و توسعه این ورزش حمایت می کند و این حمایت را تمام وظیفه خود می دانیم.»

کاظمی پور تصریح کرد در تلاش هستیم که طبق توافقاتی که با مقامات ورزشی روسیه داشتیم، بعد از مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، اردوهای مشترکی نیز در این کشور برگزار کنیم.
وی یکی از مهمترین اقدامات در دست انجام را تدوین نظامنامه ای برای سامان دادن به وضعیت اردویی بانوان ورزشکار عنوان کرد که مدت ها از جمع خانواده، همسر و بعضا فرزندان خود دور هستند و باید شرایط مناسب برای ایشان فراهم شود.
کاظمی پور پرورش مربیان حرفه ای خانم برای وزنه برداری بانوان را یکی از ضروری ترین نیازهای این بخش دانسته و تاکید کرد در صورت امکان، بانوان مربی برای کسب تجربه همراه با تیم ملی مردان به مسابقات برون مرزی نیز اعزام شوند.