دوشنبه, 14 تیر,1395

دومین مرحله اردوی تیم ملی نوجوانان در سال 95

اردوی نوجوانان از 18 تیر آغاز می شود

دومین مرحله اردوی تیم ملی نوجوانان در سال 95

دومین مرحله اردوی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان کشورمان با هدایت محمدحسین برخواه از 18 تیر در سالن وزنه برداری کبکانیان استارت می خورد.

به گزارش روابط عمومی فدراسيون وزنه برداری؛  محمدحسين برخواه سرمربی تيم ملی وزنه برداری نوجوانان کشورمان برای برگزاری دومين مرحله اردوی امسال 12 وزنه بردار نوجوان را به اردوهای تیم ملی فراخواند تا آنها از 18 تیر دور جدید تمرینات خود را در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی شهيد کبکانيان آغاز کنند.

همچنین طبق برنامه ریزی های از پيش تعيين شده محمد حسين برخواه سرمربی تيم ملی نوجوانان، تمرینات 16 وزنه بردار در سه گروه و از 18 تیر تا 15مرداد برگزار می گردد که اکبر خورشیدی و علی امینی فرد مربیان تیم ملی نوجوانان، برخواه را در این اردوی همراهی خواهند کرد.

اسامی سه گروه دعوت شده به اردوی تيم ملی نوجوانان به شرح زیر است:

گروه نخست( 18 تیر تا 15 مرداد):

1- احسان قيصريه از استان اصفهان،  2- حسين سلطانی از استان زنجان،  3- اسحاق ذعاب از استان بوشهر،  4- تقی آقازاده از استان اردبيل، 5- احمداحمدنژاد ازاستان آذربايجان غربی،   6- محمدرضا روشنی از استان تهران، 7- عليرضا لطفی از استان ايلام ، 8- علی داودی از استان تهران، 9- مهدی پاپی از استان کرمان 10- اميررضا عسگری دون از استان مازندران، 11- علی غنی زاده از استان تهران، 12- محمد موئدی از استان مازنداران

گروه دوم (18 تیر تا یک مرداد):

1- محسن شریفی از استان هرمزگان،  2- افشی طاهری از استان خوزستان

گروه سوم (یک مرداد تا 15 مرداد):

1- حسین ساکی از استان لرستان،    2- روح الله بیرالوند از استان لرستان