جمعه, 20 اسفند,1395

دومین دوره جام بین المللی فجر

دسته 94 کیلوگرم شلوغ ترین دسته تورنمنت بین المللی جام فجر

دومین دوره جام بین المللی فجر

پس نهایی شدن استارت لیست دومین دوره رقابتهای وزنه برداری جام فجر، دسته 94 کیلوگرم با حضور 11 وزنه بردار به عنوان شلوغ ترین دسته این رقابتها معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، دوره رقابتهای بین المللی وزنه برداری جام فجر با حضور 52 وزنه بردار در قالب 13 تیم (2 تیم ایرانی و 11 تیم خارجی) از امروز در اهواز آغاز می شود. نکته جالبب اینکه بیش از 20 درصد وزنه برداران در دسته 94 کیلوگرم با یکدیگر رقابت می کنند تا این دسته با حضور 11 وزنه بردار شلوغ ترین دسته این رقابتها باشد. بعد از دسته 94 کیلوگرم، رقابتهای وزن 105+ کیلوگرم با 8 وزنه بردار و همینطور اوزان 85 و 77 کیلوگرم با 7 وزنه بردار، جز اوزان شلوغ این رقابتها هستند.