یکشنبه, 20 فروردین,1396

دشت نخستین مدال کشورمان در رقابت های وزنه براری نوجوانان جهان

پاپی، ایران را برنزی کرد

دشت نخستین مدال کشورمان در رقابت های وزنه براری نوجوانان جهان

با پایان رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در دسته 85 کیلوگرم، پاپی در مجموع برنز گرفت و عسکری در جایگاه هفتم قرار ایستاد.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در هفتمین روز از رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در بانکوک تایلند، امیر رضا عسکری دون و مهدی پاپی دو ملی پوش 85 کیلویی نوجوانان کشورمان به مصاف 9 وزنه بردار از کشورهای(ترکیه 2 وزنه بردار، روسیه 2وزنه بردار، لهستان، اوکراین، ازبکستان، قزاقستان و عمان) رفتند. برهمین اساس عسکری دون با مجموع 295کیلوگرم در جایگاه هفتم قرار گرفت و پاپی با مجموع 304کیلوگرم به مدال برنز رسید.
  

*مهدی عسکری دون در حرکت یکضرب وزنه 135 کیلویی را به نام خود به ثبت رساند. در حرکت دوضرب  وزنه های 155، 160 کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت سوم موفق به مهار وزنه 163 کیلویی نشد تا در حرکت دوضرب یازدهم شود و با حدنصاب مجموع 295 کیلوگرم در جایگاه هفتم قرار گیرد.

* مهدی پاپی در حرکت یکضرب وزنه 132 کیلوگرم را مهار کرد.در حرکت دوضرب نیز به ترتیب وزنه های 161 و 170 کیلویی را با موفقیت مهار کرد تا برای کسب مدال امیداور تر شود و در نهایت وزنه 172 کیلویی را به نام خود ثبت کرد تا در دوضرب چهارم شود و با حدنصاب مجموع 304کیلوگرم به نخستین مدال  کاروان نوجوانان دست یابد و به مدال برنز برسد.

*در حرکت دوضرب نیز آرتیوم آنتروپوف از قزاقستان با 185 کیلوگرم، آدموس از لهستان با 175 کیلوگرم و محمد از عمان با 173 کیلوگرم به مقام های اول تا سوم رسیدند.

* آرتیوم آنتروپوف از قزاقستان با مجموع 323کیلوگرم و استفان آدموس از لهستان با مجموع 318 کیلوگرم و به ترتیب اول و دوم شدند.