دوشنبه, 25 اردیبهشت,1396

دشت اول برای وزنه برداری ایران در باکو

عسگری نقره ای شد

دشت اول برای وزنه برداری ایران در باکو
مجید عسگری ملی پوش دسته 69 کیلوگرم کشورمان با مجموع316 کیلوگرم به مدال نقره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی دست یافت.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در سالن آزال کلاب برگزار می‌شود. در دومین روز این رقابت‌ها امروز مجید عسگری به عنوان نخستین نماینده ایران در این رقابت‌ها در وزن ۶۹ کیلوگرم روی تخته رفت.عسگری برای حرکت نخست حرکت یکضرب وزنه ۱۳۱ کیلوگرمی را به راحتی بالای سر برد. در حرکت دوم وزنه ۱۳۶ کیلوگرم را نیز مهار کرد و برای حرکت سوم وزنه ۱۳۹ کیلوگرم را نیز بالای سر برد تا هر سه حرکت خود در این وزن را با موفقیت انجام داده باشد. عسگری با این رکورد در حرکت یکضرب پنجم شد.در جدول حرکت یکضرب، دانیار اسماعیلوف از ترکیه با151 کیلوگرم در جایگاه نخست قرار گرفت.

*در حرکت دوضرب مجید عسگری با ۱۷۰ کیلوگرم آغاز کرد و آن را براحتی بالای سر برد.در حرکت دوم ۱۷۷ کیلو را نیز مهار کرد تا در جدول دوضرب در جایگاه نخست بایستد. عسگری در حرکت سوم به وزنه ۱۸۵ کیلوگرم حمله کرد تا بلکه بتواند طلای مجموع را از آن خود کند اما در مهار این وزنه ناموفق بود.در حرکت دوضرب دوستان یوکوبوف از ازبکستان با ۱۷۷ کیلو در جدول دوضرب دوم شد و تریانتو از اندونزی با ۱۷۲ کیلو در جایگاه سوم ایستاد.

بدین ترتیب و در پایان رقابت‌های دسته ۶۹ کیلوگرم، در مجموع دسته ۶۹ کیلوگرم دانیار اسماعیلوف از ترکیه با رکورد ۳۲۳ کیلوگرم در جایگاه نخست ایستاد، مجید عسگری با رکورد ۳۱۶ کیلوگرم مدال نقره را بر گردن آویخت و دوستان یوکوبوف از ازبکستان با ۳۱۴ کیلوگرم سوم شد و مدال برنز را گرفت.

نتایج کامل نفرات برتر دسته 69 کیلوگرم:
1- دانیار اسماعیلف(ترکیه):حرکت یکضرب 151 کیلوگرم، حرکت دوضرب 172 کیلوگرم و در مجموع با حدنصاب 323 کیلوگرم
2- مجید عسگری(ایران): حرکت یکضرب 139 کیلوگرم، حرکت دوضرب 177 کیلوگرم و در مجموع با حدنصاب 316 کیلوگرم
3-دوستان یوکوبوف(ازبکستان): حرکت یکضرب 137 کیلوگرم، حرکت دوضرب 177 کیلوگرم و در مجموع با حدنصاب 314 کیلوگرم