در دهمین روز از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در ریاض عربستان، محمد زارعی و امیر حقوقی دو نماینده کشورمان در دسته 96 کیلوگرم، با رتبه های سیزدهم و پنجم به کار خود پایان دادند.

بهترین مهار محمد زارعی در حرکت یکضرب 167 کیلوگرم بود که در رده نهم ایستاد و امیر حقوقی با ثبت 166 کیلوگرم به رتبه یازدهم دست یافت.

زارعی در دوضرب نیز وزنه 193 کیلوگرم را در حرکت اول مهار کرد اما در حرکت دوم و سوم در مهار وزنه 201 کیلوگرم ناموفق بود و همین وزنه به عنوان آخرین انتخاب وی در دنیای وزنه برداری ثبت شد. او در حالیکه با ثبت مجموع 360 کیلوگرم در جایگاه سیزدهم قرار گرفت، کفش هایش را کنار وزنه گذاشت و خداحافظی اش را اعلام کرد.

امیر حقوقی در ادامه وزنه 206 را بالای سر برد اما در مهار وزنه 210 و 212 ناکام بود و با رتبه پنجمی به کار خود پایان داد.

حقوقی در مجموع نیز با 372 کیلوگرم پنجم شد.