میرمصطفی جوادی نماینده ملی پوش ایران در گروه A دسته 81 کیلوگرم رقابت های قهرمانی بزرگسالان جهان در کلمبیا، با مهار وزنه 155 کیلوگرم در حرکت یکضرب، هشتم شد.

مسابقات دسته 81 کیلوگرم بامداد روز دوشنبه 21 آذرماه برگزار شد و جوادی در اولین حرکت یکضرب موفق به مهار وزنه 155 کیلوگرمی شد. وی در دو حرکت بعدی نتوانست وزنه 161 و 162 کیلوگرمی را مهار کند و در جدول یکضرب در رده هشتم ایستاد.

جوادی در حرکت دوضرب هم ابتدا وزنه 196 کیلوگرمی را انتهاب کرد که در مهار آن ناموفق بود. وی در دو حرکت بعدی هم از پس مهار وزنه 197 و 198 کیلوگرم برنیامد و به این ترتیب از جدول مجموع حذف شد.