الهام حسینی آخرین نماینده بانوان ایران در مسابقات قهرمانی جهان در ریاض، در گروه B دسته ۸۱ کیلوگرم زنان روی تخته رفت.

حسینی در یک ضرب ۹۶ کیلوگرم را بالای سر برد اما در حرکت دوم و سوم در مهار وزنه های ۱۰۱ و ۱۰۳ ناموفق بود. بانوی وزنه‌بردار کشورمان در دو ضرب و در حرکت اول ۱۲۳ کیلو را انداخت، اما در حرکت دوم ۱۲۵ کیلوگرم را بالای سر برد.