رقابت های دسته 76 کیلوگرم بانوان در بازی های کشورهای اسلامی بعد از ظهر امروز آغاز شد.
در این دسته ابریشم ارجمندخواه نماینده ایران بود.
او در حرکت اول خودش در یکضرب موفق به مهار وزنه 85 کیلوگرمی شد.
ارجمندخواه در حرکت دوم وزنه 91 کیلوگرمی را انتخاب کرد،وزنه ای که موفق به مهار آن شد.
بانوی وزنه بردار کشورمان در حرکت سوم به جنگ با وزنه 93 کیلوگرمی رفت.وزنه ای که اگر موفق به مهار آن می شود می توانست شانس دریافت مدال برنز را داشته باشد.
ارجمندخواه در حرکت یکضرب به مقام چهارمی رسید.

با شروع حرکت دو ضرب ارجمند خواه در حرکت اول وزنه 111 کیلوگرمی را مهار کرد.
او برای حرکت دوم خودش وزنه 116 کیلوگرمی را انتخاب کرد که موفق به مهار آن نشد.
ارجمندخواه برای حرکت سوم هم تمام تلاش خودش را کرد تا بتوان وزنه 117 کیلوگرمی را بالای سرش ببرد اما در مهار این وزنه هم ناکام بود تا همان وزنه 111 کیلوگرم برایش ثبت شود.
با کسب این نتایج ارجمندخواه در دوضرب به مقام پنجم رسید و در مجموع هم با ثبت رکورد 202 کیلوگرم در جایگاه پنجم ایستاد.