پیمان جان و مهدی کرمی، دو وزنه بردار ملی پوش ایران در دسته 109 کیلوگرم روز 25 شهریور در ریاض به مصاف پولاد سرد رفتند.

پیمان جان در حرکت یکضرب یک حرکت صحیح داشت و با رکورد 174 کیلوگرم در رده ششم ایستاد و مهدی کرمی با رکورد 173 کیلوگرم در رده هفتم قرار گرفت.

در حرکت دو ضرب، پیمان جان با مهار وزنه 211 کیلوگرمی در رده هفتم قرار گرفت. وی در حرکت دوم و سوم وزنه های 219 و 220 را انتخاب کرد که در مهار آن ناموفق بود و با ثبت مجموع 385 کیلوگرم، رتبه ششم مجموع را به دست آورد.

بهترین مهار مهدی کرمی  وزنه 216 کیلوگرم در حرکت دوم دوضرب بود و با همین وزنه در رده چهارم ایستاد و در مجموع با ثبت رکورد 389 کیلوگرم پنجم شد.

کرمی در حرکت اول 214 و در حرکت سوم 223 را بالا کشید که در مهار آن ناموفق بود.