رضا دهدار نماینده ایران در دسته 102 کیلوگرم مردان، رقابتهای این وزن در چارچوب مسابقات قهرمانی جهان را بدون کسب مدال به پایان برد.

دهدار در حرکات یکضرب، وزنه 173 کیلوگرم و در دوضرب وزنه 213 را با موفقیت مهار کرد که برای کسب مدال کافی نبود.