به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری،رقابت های وزنه برداری المپیاد استعدادهای برتر دختر کشور امروز 23 مهر، با حضور ۱۰۵ ورزشکار در قالب ۲۷ تیم در سالن ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد.
🔺مسابقات صبح در دو دسته ۴۰ و ۴۵ کیلوگرم پیگیری شد و نفرات برتر معرفی شدند.
💠 دسته ۴۰ کیلوگرم
🥇کاناز کندی از کردستان
🔹یکضرب 42، دوضرب 50، مجموع 92 کیلوگرم
🥈دینا حق جو از فارس
🔹یکضرب 38، دوضرب 50، مجموع 88 کیلوگرم
🥉زهرا پورامین از کرمان
🔹یکضرب 36، دوضرب 45، مجموع 81 کیلوگرم
4- ستایش عظیمی نیا از خوزستان
🔹یکضرب 33، دوضرب 43، مجموع 76 کیلوگرم
5- پانیز بهادر از خوزستان
🔹یکضرب 21، دوضرب 24، مجموع 45 کیلوگرم
💠 دسته ۴۵ کیلوگرم
🥇امیده باصر احمدی از فارس
🔹یکضرب 37، دوضرب 42، مجموع 79 کیلوگرم
🥈حنانه بیژنی از ایلام
🔹یکضرب 32، دوضرب 45، مجموع 77 کیلوگرم
🥉مهدیه بیاتیان از لرستان
🔹یکضرب 25، دوضرب 40، مجموع 65 کیلوگرم
4- ستایش سیوندی نسب از کرمان
🔹یکضرب 30، دوضرب 30، مجموع 60 کیلوگرم
>