پنجشنبه, 25 آذر,1395

در نخستین جلسه کمیته مربیان

بیرانوند بعنوان رییس انتخاب شد

در نخستین جلسه کمیته مربیان
محسن بیرانوند مربی سابق تیم ملی وزنه برداری با اکثریت آراء کمیته مربیان، بعنوان رییس انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ اولين جلسه كميته مربيان با حضور غلامرضا سياهپور دبیر فدراسیون، دكتر داودباقری نایب رییس، هاشم ملا شفيعی، فرازرامهرمزی، اصغرقربانژاد، سيد احسان جاهد، بابك مرادزاده، شاهو جوانمردی، رضا احمدی و محسن بيرانوند درسالن جلسات فدراسيون برگزارشد.
همچنین؛ اعضای این کمیته در نخستین جلسه خود مصوباتی را تدوین کردند که در زیر به آن اشاره شده است:
١) انتخاب محسن بيرانوند به عنوان رييس كميته مربيان
٢) تجزيه وتحليل آيين نامه ارسالی كميته مربيان توسط افراد حاضر در جلسه و اظهار نظر درمورد بندهای مختلف آيين نامه
3) نيازسنجی و پاسخ به درخواست های هيات ها جهت برگزاری با كيفيت كلاس های آموزشی در اسرع وقت
٤)تهيه جامعه آماری از كليه مربيان كشور و ايجاد بانك اطلاعات مربيان با درج كامل مشخصات
همچنين مقرر گرديد آيين نامه در جلسه بعدی نهايی شده و جهت تصويب به رياست محترم فدراسيون و مجمع فدراسيون تحويل گردد. پس از تصويب به هيات های سراسر كشور ارسال شود.