دوشنبه, 24 آبان,1395

درخشش وزنه بردار نوجوان ایران در ژاپن

آقازاده 12 کیلو رکورد دوضرب ایران و14 کیلو مجموع کشور را شکست

درخشش وزنه بردار نوجوان ایران در ژاپن
پس از کسب دونشان طلاو یک برنز آسیا توسط تقی آقازاده ملی پوش نوجوان و با آتیه کشورمان، آقازاده موفق شد با ثبت وزنه های (172 کیلوگرم) در دوضرب و (306 کیلوگرم) درمجموع 12 کیلو رکورد دوضرب و 14 کیلو رکورد مجموع ایران را در این رده سنی شکسته و به نام خود ثبت کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ پس از کسب دونشان طلاو یک برنز آسیا توسط تقی آقازاده ملی پوش نوجوان و با آتیه کشورمان، آقازاده موفق شد با ثبت وزنه های (172 کیلوگرم) در دوضرب و (306 کیلوگرم) درمجموع 12 کیلو رکورد دوضرب و 14 کیلو رکورد مجموع ایران را در این رده سنی شکسته و به نام خود ثبت کند.

گفتنی است؛ در این وزن محمد زارعی در سال 2008 و رقابتهای آسیایی کره موفق شده بود با ثبت وزنه 161 کیلوگرم در دوضرب و مجموع 292 کیلوگرم رکوردهای دوضرب و مجموع ایران را به خود اختصاص دهد. اما امروز و در رقابتهای آسیایی ژاپن تقی آقازاده موفق شد با ثبت وزنه های 172 کیلوگرم در یکضرب و 306 کیلوگرم در مجموع (12 کیلوگرم رکورد دوضرب ایران) و (14 کیلگرم رکورد مجموع کشور در این رده سنی ) را به خود اختصاص دهد.