علی هاشمی
متولد: 1370، ایلام

قهرمانی جهان، آناهیم آمریکا (۲۰۱۷)
علی هاشمی در این مسابقات در یک ضرب وزنه ۱۸۳ کیلوگرمی را مهار کرد و مدال طلای یک ضرب دسته ۱۰۵ کیلوگرم مسابقات را گرفت و در دو ضرب با رکورد ۲۲۱ کیلوگرم نشان برنز حرکت دو ضرب و طلای مجموع را از آن خود کرد.

قهرمانی جهان، عشق آباد ترکمنستان (۲۰۱۸)
علی هاشمی پس از تغییر اوزان در دسته ۱۰۲ کیلوگرم با رکورد ۱۷۹ یک ضرب، ۲۱۷ دوضرب و مجموع ۳۹۶ کیلوگرم توانست نقره یک ضرب و برنز دو ضرب و طلای مجموع را به دست آورد.

مسابقات آسیایی تایلند (۲۰۱۵)
علی هاشمی در مسابقات آسیایی ۲۰۱۵ موفق به کسب مدال برنز در دسته وزنی ۹۴ کیلوگرم شد.