عصر جدید در وزنه برداری ایران را با یک مدال خوشرنگ زنان آغاز شده است.

وزنه برداری ایران همیشه کارخانه تولید مدال بوده. از المپیک لندن 1948 که مرحوم سلماسی نخستین مدال تاریخ ورزش ایران را به سینه زد تا به امروز که سبد ورزش ایران همیشه مملو از مدال های ریز و درشت پولادمردان بوده است. این سبد اما چند صباحیست که با مدالهای نوبرانه پولادزنان نیز آراسته شده. ابتدا سیده الهام حسینی بود که در رقابتهای آزاد ترکیه مدال گرفت و بعد از آن یکتا جمالی با دو مدال باارزش نوجوانان قهرمانی جهان تاریخ را ورق زد. در میانه مسیر اما یکتا راه خود را جدا کرد و جلای وطن نمود. اتفاقی که در آن سومدیریت رئیس تمامیت خواه قبلی دلیل اصلی محسوب می شد. پس از او پریسا جهافکریان نخستین ستاره المپیکی وزنه برداری نیز چمدان ها را بست و ساز جدایی کوک کرد. جدایی دو ستاره دانه درشت وزنه برداری زنان در ابتدای راه یک خسران بزرگ برای این رشته بود اما رفتن این دو ستاره نیز خللی برای وزنه برداری وارد نکرده.

بازیهای کشورهای اسلامی ثابت کرده که کارخانه تولید استعداد در وزنه برداری به رغم مدیریت ضعیف گذشته هنوز خاموش نشده و استعدادهای جدید از راه می رسند. پوپک بسامی را پیش از این با جانفشانی هایش در پاندمی منحوس کرونا به یاد داریم که با پرستاری در صف مقدم مبارزه با کووید 19 بدل به یک چهره جهانی شد. از پوپک اما تا به امروز دیگر خبری نبود و او نیز بواسطه سومدیریت در وزنه برداری فراموش شده بود اما در دوره جدید دوباره بازگشته.

او نخستین نماینده ایران در بازیهای کشورهای اسلامی بود و امروز چراغ اول را روشن کرد.

مسابقات وزنه برداری بازیهای کشورهای اسلامی با برگزاری رقابتهای دسته 55 کیلوگرم زنان از امروز در قونیه آغاز شد و پوپک بسامی به عنوان نخستین نماینده وزنه برداری ایران روی نخته رفت.

پوپک بسامی نماینده دسته ۵۵کیلوگرم وزنه‌برداری زنان در حرکت یک ضرب استارت خوبی داشت و با مهار وزنه ۷۱ کیلوگرم در جایگاه سوم این دسته قرار گرفت.

وی در اولین حرکت یکضرب وزنه ۶۹ کیلوگرمی را بالای سر برد، در دومین حرکت وزنه ۷۱ کیلوگرمی را مهار کرد و در نهایت وزنه ۷۵ کیلوگرمی را مهار کرد، اما هیأت ژوری با بررسی و بازدید حرکت، آخرین تلاش بسامی را مردود اعلام کرد تا وی با ۷۱ کیلوگرم در جایگاه سوم حرکت یکضرب قرار گرفته و آماده رقابت در حرکت دوضرب شود.

در ادامه بسامی توانست به مدال برنز مجموع دسته ۵۵ کیلوگرم دست یابد.

پوپک بسامی نماینده دسته ۵۵ کیلوگرم تیم وزنه برداری بانوان در دوضرب توانست وزنه ۹۴ کیلوگرمی را مهار کرده و با مجموع ۱۶۵ کیلوگرم در جایگاه سوم جدول قرار گرفته و مدال برنز این دوره از بازی‌ها را به خود اختصاص دهد.

وی در دوضرب ابتدا وزنه ۸۷ کیلوگرمی و سپس وزنه ۹۴ کیلوگرمی را بالا سر برد، اما در سومین تلاشش موفق به مهار وزنه ۱۰۱ کیلوگرمی نشد تا در نهایت روی سکوی سوم بایستد.

نماینده دسته ۵۵ کیلوگرم وزنه برداری کشورمان با رکورد مجموع ۱۶۵ کیلوگرم اولین مدال تیم وزنه برداری بانوان را به گردن آویخت.

کارخانه تولید استعداد و مدال در وزنه برداری هنوز کار می کند.

منبع : طرفداری