ﺳﻪشنبه, 03 فروردین,1395

دبیر شورای عالی فنی:

اشراف کامل بر تیم های ملی داریم

دبیر شورای عالی فنی:

کاظمی نژاد دبیر شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری معتقد است، اعضاء شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری فقط عملکرد تیم ملی بزرگسالان را ارزیابی نمی کند بلکه اشراف کامل بر تمام تیم های ملی دارد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ محمد رضا کاظمی نژاد دبیر شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری در خصوص برگزاری جلسه این شورا در روز 8 فروردین اظهار کرد: سجاد انوشیروانی بعنوان راس کادر فنی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان در جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری حضور پیدا می کند تا به جمع بندی کارهای خود بپردازد. ضمناً مهمترین بحث نیز هدف گذاری برنامه های آینده است که اگر این هدف گذاری به زودی انجام نشود در مسابقات با مشکل مواجه خواهیم شد. 

وی ادامه داد:اعضاء شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری مطمئناً تمام عملکرد سجاد انوشیروانی را مورد ارزیابی قرار داده است. بنده در اردوی 21 روزه اسفند ماه تیم ملی جوانان که در اهواز برگزار شد تمرینات تیم ملی را زیر نظر داشتم .انوشیروانی بانظم و انضباط  تیم ملی جوانان را در اردوی تیم ملی جوانان اداره می کرد. 

کاظمی نژاد در خصوص ارزیابی عملکرد سایر مسئولان تیم های ملی از سوی شورای عالی فنی تاکید کرد: شورای عالی فنی فدراسیون تنها تیم ملی بزرگسالان را مورد ارزیابی قرار نمی دهد بلکه بر روی تمام رده های تیم ملی( نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان) نظارت کامل دارد. حتی عملکرد مربی و کمک مربی های تیم های ملی مورد ارزیابی قرار می گیرد