دوشنبه, 21 تیر,1395

داوران درجه یک ملی تهرانی در کارگاه آموزشی

کلاس بازآموزی داوری چهارشنبه برگزار می شود

داوران درجه یک ملی تهرانی در کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی و بازآموزی داوران درجه یک ملی کشورمان چهارشنبه 23 تیرماه در فدراسیون وزنه برداری برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ کارگاه بازآموزی و به روزسانی اطلاعات داوران درجه یک ملی کشورمان، صبح روز چهارشنبه 23 تیرماه با حضور داوران درجه یک ملی از استان تهران در فدراسیون وزنه برداری برگزار می شود.

همچنین استاد محمد زهتاب، منوچهر رضاخانی رییس کمیته داوران و محسن جلیلی رییس کمیته مسابقات فدراسیون وزنه برداری مدرسان این کلاس باز آموزی هستند که آخرین قوانین داوری و برگزاری مسابقات را به اطلاع شرکت کنندگان می رساند و در پایان این کلاس عملکرد داوران مورد ارزیابی کلی قرار می گیرد.