چهارشنبه, 12 خرداد,1395

خوشحالم به آرزوی قلبی خود رسیدیم

کیانوش واقعی را در المپیک ببینید

خوشحالم به آرزوی قلبی خود رسیدیم
چند سال بود سخت تلاش می کردم تا این اتفاق بیفتد اما چه جایی بهتر از ایران که توانستم هم رکود مجموع و هم دو ضرب جهان را بزنم. خوشحالم که توانستم پرچم ایران را به اهتزاز درآورم و نام ایران را بار دیگر در جهان ثبت کنم.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ کیانوش رستمی در خصوص رکورد شکنی درالمپیک گفت: تا المپیک2016 ریو دو ماه باقی مانده است. با تمرینات سخت و حرفه‌ای سعی دارم در المپیک بهترین نتیجه را به دست بیاورم و کیانوش واقعی را در المپیک خواهید دید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود این رکورد را در المپیک می زد و فشاری به خود وارد نمی کرد تاکید کرد: دو بار در حركت دو ضرب و یک ضرب بروي تخته آمدم و اصلا فشار زيادي نيز براي ركوردشكني متحمل نشدم. اين موفقيت باعث شد تا براي المپيك بيشتر و سنگين تر تمرين كنم تا كيانوش آماده و مدعي را در اين ميدان بزرگ ببينيد.