با حضور دکتر «مهدی میرجلیلی» رییس سازمان بسیج ورزشکاران در فدراسیون وزنه برداری، حکم فرماندهی بسیج این فدراسیون به حجه الاسلام «محمد مالمیر» رییس کمیته فرهنگی، اهدا شد.
به گزارش فدراسیون وزنه برداری، میرجلیلی ضمن تجلیل از اقدامات فدراسیون وزنه برداری در زمینه کمک های مومنانه به هموطنان در روزهای اوج کرونا، از فعالیت های فرهنگی وزنه برداران تحت نظارت محمد مالمیر نیز تقدیر کرد.