به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، مجمع انتخاباتی ریاست هیأت وزنه برداری استان گلستان هفته گذشته با حضور علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری و دیگر اعضای مجمع برگزار و امید رضایانی به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

به همین منظور امید رضایانی با حضور در فدراسیون وزنه برداری حکم ریاست هیأت وزنه برداری استان گلستان را از علی مرادی دریافت کرد.