شنبه, 28 مهر,1397

حمیدرضا فدوی رئیس هیئت وزنه برداری استان اصفهان شد

با برگزاری انتخابات

حمیدرضا فدوی رئیس هیئت وزنه برداری استان اصفهان شد
حمیدرضا فدوی به عنوان رئیس هیئت وزنه برداری استان اصفهان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری استان اصفهان صبح امروز (شنبه 28 مهرماه) با حضور علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری و محمد سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان این استان برگزار شد.
برای تصدی پست ریاست هیئت وزنه برداری این استان 12 نفر کاندیدا شده بودند که قبل از رای گیری 7 کاندیدا انصراف دادند. در ادامه رای گیری بین 5 کاندیدا (مهدی حکیمیان ، مهدی صفری ، مجید فخار شهرضا ، حمید رضا فدوی و حمید محمدی) برگزار شد و در نهایت حمیدرضا فدوی با کسب 10 رای از 16 رای به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیئت وزنه برداری استان اصفهان انتخاب شد.
حمیدمحمدی هم 5 رای و مهدی صفری یک رای کسب کردند.