پنجشنبه, 13 آبان,1395

حضور اسطوره وزنه برداری در دفتر مدیرکل مالی وزارت ورزش

مشاور عالی وزنه برداری از حمایت و پشتیبانی وزارت ورزش قدردانی کرد

حضور اسطوره وزنه برداری در دفتر مدیرکل مالی وزارت ورزش

محمدنصیری اسطوره وزنه برداری با حضور در دفتر مدیرکل مالی وزارت ورزش مشاور عالی وزنه برداری از حمایت و پشتیبانی وزارت ورزش قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ محمد نصیری ، مشاور عالی رییس فدراسیون وزنه برداری به همراه مهران رییسی سرپرست تیم های ملی و رضاعباسپور مدیرروابط عمومی و سخنگوی فدراسیون وزنه برداری با حضور در معاونت مالی وزارت ورزش و جوانان ضمن دیدار و گفت و گوی با مهندس عسگری مدیرکل مالی و دیگه حسابی وزارتخانه ورزش و جوانان، بابت حمایت و پشتیبانی مجموعه خدوم ورزش و جوانان به نمایندگی از سوی رییس فدراسیون وزنه برداری قدردانی و تشکر ویژه بعمل آوردند.