🔹 سیده الهام حسینی موفق شد سه وزنه خود را با موفقیت بالای سر برد. وی ۹۱، ۹۶ و ۹۸ کیلو را در یکضرب به ثبت رساند. نمایندگان اوکراین، کره جنوبی و استرالیا اول تا سوم شدند.

🔹در دوضرب، حسینی موفق شد ۱۱۶ و ۱۲۶ را در تلاش اول و سوم بالای سر برد. نمایندگان اوکراین، کلمبیا و ونزوئلا اول تا سوم شدند.

🔹در مجموع، سیده الهام حسینی با ۲۲۳ کیلو به ششمی بسنده کرد. ورزشکاران اوکراین، کلمبیا و کره جنوبی هم سکوهای برتر را از آن خود کردند.