جوانگرایی در اولویت برنامه ریزی لیگ باشگاه های کشور
جلسه کمیته لیگ فدراسیون وزنه برداری روز دهم اردیبهشت ماه با حضور سجاد انوشیروانی رییس فدراسیون و نمایندگان باشگاه های کشور برگزار شد.
در این جلسه مهمترین ضوابط برگزاری لیگ برتر باشگاه های کشور به بحث و بررسی گذاشته و به تصویب رسید که از آن جمله تداوم توجه به جذب جوانان و نوجوانان در رقابتهای لیگ بزرگسالان و جوانان است.
در حالیکه نماینده باشگاه ذوب آهن اصفهان به عنوان مدافع قهرمانی دوره قبل لیگ برتر باشگاه های کشور در این جلسه حضور نداشت، اعضا مصوب کردند که رقابت های لیگ 1402 در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به صورت متمرکز در سه هفته برگزار شود.
همچنین مصوب شد تیم ها می بایست با هشت ورزشکار در حداقل هفت وزن در مسابقات شرکت کنند. کمیته لیگ در خصوص ترکیب سنی ورزشکاران نیز تصمیم گرفت باشگاه ها در رده بزرگسالان از شش ورزشکار بزرگسال و دو ورزشکار جوان و در رده جوانان از شش ورزشکار جوانان و دو ورزشکار نوجوان استفاده کنند.
سهمیه جذب ورزشکاران ملی پوش برای رده بزرگسالان، پنج ورزشکار رده بزرگسال و سه ورزشکار از رده جوانان تعیین شد.
تعیین سقف 22 نفر در هر رده سنی برای باشگاه ها، دو کیلوگرم ارفاق وزن در مسابقات، تعیین ضوابط نقل و انتقال بین باشگاه ها در صورت سربازی یا پایان خدمت از دیگر مصوبات این جلسه بود.