«میر مصطفی جوادی» وزنه بردار کشورمان در رقابت های دسته 81 کیلوگرم گروه A، با ثبت مجموع 367 کیلوگرم، مدال نقره این وزن را به نام خود کرده و اولین مدال را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

🔹 در رقابت حرکت یکضرب دسته ۸۱ کیلوگرم، میرمصطفی جوادی موفق شد مدال برنز را به نام خود کند. وی ۱۵۵، ۱۵۹ و ۱۶۳ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد.

🔹 رقابت در حرکت یکضرب این دسته به قدری نزدیک بود که دو بار رکورد جهان شکسته شد. نماینده مولداوی و بلغارستان در این حرکت اول و دوم شدند که مصاف دیدنی در رکوردشکنی داشتند.

🔹 در دوضرب جوادی بار دیگر درخشید و این بار دوم شد. وی ۱۹۳، ۱۹۸ و ۲۰۴ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد. نماینده بلغارستان هم رکورد جهان را زد و هم به طلا رسید.

🔹در مجموع، جوادی با ثبت مجموع ۳۶۷ کیلو به مدال نقره رسید. کارلوس نصر از بلغارستان و روبو از مولداوی به ترتیب اول و سوم شدند.

صبح امروز نیز اولین نماینده ایران در رقابت های بزرگسالان جهان روی تخته رفت. «مرتضی بیگلری» بعد از آسیب دیدگی کتف، موفق به ثبت هیچ حرکتی نشد و از ادامه رقابتها انصراف داد.