دستاورد مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در ریاض، مقام سومی تیمی در رده بندی امتیازی، کسب یک مدال برنز دوضرب توسط علی داودی و کسب مدال طلای مجموع جهان توسط مصطفی جوادی بود.

هر دو مدال ایران در اوزان المپیکی به دست آمده و از این حیث حایز اهمیت است.

نتایج مدال آوران:

دسته 89 کیلوگرم: مصطفی جوادی، 215 کیلوگرم طلای دوضرب، 384 کیلوگرم طلای مجموع

دسته 109+ کیلوگرم: علی داودی، 249 کیلوگرم مدال برنز دوضرب