شنبه, 25 شهریور,1396

جلیلی: جشنواره استعدادیابی را به صورت رسمی برگزار کردیم

نتایج کلی، توسط کمیته استعدادیابی اعلام خواهد شد

جلیلی: جشنواره استعدادیابی را به صورت رسمی برگزار کردیم

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون وزنه برداری در خصوص جشنواره استعدادیابی به میزبانی شهرستان بانه گفت: در بخش نمایش تکنیک، تمامی ورزشکاران همانند مسابقات رسمی 6 حرکت (حرکت یکضرب و حرکت دوضرب) را در حضور داوران و هیئت ژوری روی تخته به نمایش گذاشتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ محسن جلیلی رئیس کمیته مسابقات در خصوص برگزاری دومین دوره جشنواره استعدادیابی به میزبانی شهرستان بانه تصریح کرد: دومین دوره جشنواره استعدادیابی وزنه برداری به میزبانی شهرستان بانه توسط فدراسیون وزنه برداری برای کشف نخبه های این رشته المپیکی، هر سال یک بار به صورت مسابقات رسمی در دو بخش اجرای نمایش تکنیک (حرکت یکضرب و حرکت دوضرب) و انجام تست های آمادگی جسمانی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در بخش نمایش تکنیک، تمامی ورزشکاران همانند مسابقات رسمی 6 حرکت (حرکت یکضرب و حرکت دوضرب) را در حضور داوران و هیئت ژوری روی تخته به نمایش می گذارند و باید از داوران چراغ سفید دریافت کنند. از لحاظ اجرای نمایش تکنیک در دومین دوره جشنواره استعدایابی در استان کردستان و به میزبانی شهرستان بانه 25 ورزشکار از سوی کمیته استعدایابی انتخاب شدند. در روز دوم این جشنواره نیز قبل از مراسم اختتامیه هر ورزشکار دو بار به روی تخته آمد و تکنیک خود را به نمایش گذاشتند.

جلیلی در خصوص نتایج این جشنواره نیز خاطرنشان کرد: نتایج استعدادیابی پس از از آنالیز توسط کمیته استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری طی چندماه آینده اعلام خواهد شد و استعدادهای شناخته شده، تحت نظر کمیته استعدادیابی قرار خواهند گرفت.