دوشنبه, 24 اردیبهشت,1397

جلسه کمیته آموزش و مربیان، فردا برگزار می شود

با حضور ریاست فدراسیون وزنه برداری

جلسه کمیته آموزش و مربیان، فردا برگزار می شود

نخستین جلسه کمیته آموزش و مربیان با مسئولان کمیته آموزش و مربیان هیئت های وزنه برداری سراسر کشور، فردا با حضور ریاست فدراسیون وزنه برداری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛
نخستین جلسه کمیته آموزش و مربیان در سال 97 با مسئولان کمیته آموزش و مربیان هیئت های وزنه برداری استان های سراسر کشور فردا (سه شنبه 25 اردیبهشت ماه) راس ساعت 10 صبح با حضور علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری برگزار می شود.

همچنین، نماینده وزارت ورزش و جوانان نیز در این جلسه حضور خواهد داشت و ضمناً شرکت تمامی روسای کمیته آموزش و مربیان هیئت های وزنه برداری استان ها در این جلسه الزامی است.