ﺳﻪشنبه, 24 بهمن,1396

جلسه هماهنگی آموزش استاندارد برگزار شد

با حضور مشاور وزارت ورزش و جوانان

جلسه هماهنگی آموزش استاندارد برگزار شد

جلسه هماهنگی جهت تکمیل مستندات استاندارد مدیریت آموزش فدراسیون وزنه برداری براساس الزامات “ISO 10015”   با حضور مشاور وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ جلسه هماهنگی جهت تکمیل مستندات استاندارد مدیریت آموزشی فدراسیون وزنه برداری براساس الزامات “ISO 10015”   بعدازظهرامروز (سه شنبه 24 بهمن ماه) برگزار شد.

در این جلسه نیز محسن بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه برداری، رجبی نژاد مشاور وزارت ورزش و جوانان و احسان جاهد دبیر کمیته آموزش و مربیان حضور داشتند.

الزامات استاندارد ISO 10015 عبارتند از: راهنمايی های مندرج در اين استاندارد ايجاد، اجرا ، نگهداری و بهبود راهبرد ها و سيستم ها ی آموزشی را كه بر كيفيت محصولات عرضه شده توسط سازمان تاثير می گذارد را شامل می شود. اين استاندارد برای همه سازمانها ازهر نوعی كه باشند قابل به كار گيری است.