دوشنبه, 15 مرداد,1397

جلسه مسئولان دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد

با حضور رئیس فدراسیون وزنه برداری

جلسه مسئولان دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد

جلسه هماهنگی مسئولان دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدایابی وزارت ورزش و جوانان و کارگروه المپیاد نخبگان با حضور ریاست فدراسیون وزنه برداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ جلسه هماهنگی مسئولان فدراسیون وزنه برداری، دفتر استعدادیابی ورزش های پایه وزارت ورزش و جوانان و کارگروه المپیاد نخبگان به منظور پشتوانه سازی امیدهای المپیک 2024 و 2028، امروز (دوشنبه 15 مردادماه) با حضور علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری برگزار شد.

ابتدا در این جلسه برنامه های استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری در جهت پرورش و حفظ ورزشکاران ارائه شد و همچنین نحوه مشارکت فدراسیون وزنه برداری جهت حضور در المپیاد نخبگان ورزشی کشور در رده های پایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محسن بیرانوند دبیر فراسیون، محسن جلیلی رئیس کمیته مسابقات، محمد رضا کاظمی نژاد مدیر تیم های پایه، شاهو جوانمردی رئیس هیئت وزنه برداری استان کردستان، علی رحمانیون دبیر دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدایابی وزارت ورزش و جوانان، رمضان علی دولو رئیس کارگروه المپیاد نخبگان در این جلسه حضور داشتند.