چهارشنبه, 25 مرداد,1396

جام استاد سیف زاده در اصفهان آغاز شد

حضور اسطوره وزنه برداری در نصف جهان

جام استاد سیف زاده در اصفهان آغاز شد
برگزاری جام استاد سیف زاده در اصفهان با حضور محمد نصیری اسطوره وزنه برداری ایران و جهان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ یک دوره مسابقات وزنه برداری قدرتی در استان اصفهان، گرامیداشت جام استاد سید مرتضی سیف زاده با حضور محمد نصیری اسطوره وزنه برداری ایران، قهرمان جهان والمپیک در شهرستان مبارکه آغاز شد.مسابقاتی که به نام استاد سید مرتضی سیف زاده پیشکسوت ارزنده ورزش وزنه برداری کشور نام گذاری شده، از ۲۳ تا ۲۵ مرداد در سالن ورزشی الزهرا (س) ومیزبانی آن برعهده اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه است. در افتتاحیه این رقابت ها محمد نصیری قهرمان المپیک، جهان و آسیا ، استاد دلوی ، استاد سیف زاده و پیشکسوتان وزنه برداری کشور و استان حضور داشتند.
محمد نصیری ضمن ابراز خرسندی به دلیل نامگذاری این جام به نام سید مرتضی سیف زاده پیشکسوت ارزنده وزنه برداری کشور گفت: آقای سیف زاده استاد بنده و از دوستان عزیز و بزرگوار من هستند که زحمات ایشان در ورزش شایسته تقدیر است. این گونه حرکات خوب باعث پیشرفت ورزش کشور خواهد شد، چرا که جوانان و قهرمانان انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر پیدا می کنند و آینده ای روشن را برای خود ترسیم خواهند کرد و به ورزش با انرژی بیشتری ادامه می دهند.
محمد نصیری نقش پیشکسوتان در ورزش را بسیار موثر و الزامی دانست و گفت : در تمام دنیا از تجربه های پیشکسوتان تا سن ۸۰ سالگی هم استفاده می شود از مسئولان ورزش کشور می خواهم از تجربه ارزشمند پیشکسوتان ورزش برای رشد جوانان و قهرمان پروری استفاده کنند تا پیشرفت روزافزونی در ورزش کشور داشته باشیم چرا که هیچ بستری مانند ورزش نمی تواند باعث به اهتزاز درآمدن پرچم و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در جا ، جای دنیا شود.

در حاشیه برگزاری جام استاد سیف زاده، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان با محمد نصیری قهرمان المپیک و استاد سید مرتضی سیف زاده پیشکسوتان وزنه برداری کشور دیدار کردند.