ﺳﻪشنبه, 28 شهریور,1396

تیم ملی با 5 وزنه بردار در بازی های داخل سالن شرکت می کند

چراغی مصدوم شد، به عشق آباد نرفت

تیم ملی با 5 وزنه بردار در بازی های داخل سالن شرکت می کند

با مصدومیت چراغی قبل از اعزام به مسابقات وزنه برداری بازی های داخل سالن آسیا و عدم پذیرش کمیته برگزاری این رقابتها برای نام جایگزین، تیم ملی بزرگسالان با 5 وزنه بردار به عشق آباد اعزام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در حالی که قرار بود تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان کشورمان با 6 وزنه بردار در باز های داخل سالن آسیا در عشق آباد ترکمنستان حضور یابد، اما با مصدومیت صالح چراغی ملی پوش دسته 85 کیلوگرم قبل از اعزام به این مسابقات و همچنین عدم پذیرش هیئت اجرایی رقابت های وزنه برداری بازی های داخل آسیا مبنی بر قبول جابجایی در این وزن، تیم ملی با 5 ملی پوش در بازی های داخل سالن شرکت خواهد کرد.
لازم به توضیح است که؛ در لیست اولیه اسامی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان کشورمان برای اعزام به رقابتهای وزنه برداری بازی های داخل سالن آسیا نام مسعود چترایی به کمیته این دوره از مسابقات اعلام شده بود ولی به علت ضعیف ظاهر شدن این وزنه بردار، در بازی های دانشجویان در چین تایپه، نام صالح چراغی جایگزین چترایی شد.