یکشنبه, 15 اسفند,1395

تقویم فعالیت های کمیته استعدادیابی در سال 96

خیز وزنه برداری برای موفقیت در المپیک 2024

تقویم فعالیت های کمیته استعدادیابی در سال 96

کمیته استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری، برنامه های سال 96 خود را ارئه داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛  استعدادیابی رکن اصلی ورزش حرفه ای است و برنامه ریزی مدون در این امر می تواند آینده درخشانی را برای آن رشته به همراه داشته باشد. فدراسیون وزنه برداری نیز توجه ویژه ای در بحث استعدادیابی داشته  و برهمین اساس کمیته استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری برنامه های عملیاتی و اجرائی خود را برای سال آینده به واحد برنامه ریزی ارائه داد. پس از مشورت بزرگان این رشته المپیکی در مورد مباحث کلی این برنامه ها در طول سال 96، مورد تصویب قرار گرفت.

برنامه های کمیته استعدادیابی در سال 96 به شرح زیر است:

تقویم_فعالیت_های_فدراسیون_وزنه_برداری