چهارشنبه, 27 مرداد,1395

تصمیم هیأت ژوری ظلم تاریخی بود

رییس فدراسیون وزنه برداری: روح پاک ورزش خدشه‌دار شد

تصمیم هیأت ژوری ظلم تاریخی بود

رییس فدراسیون وزنه‌برداری کشورمان گفت: رفتاری که با بهداد سلیمی انجام شد، روح پاک ورزش را خدشه‌دار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان، پس از اتمام کار بهداد سلیمی در رقابت‌های سنگین‌وزن و مسائلی که به خاطر داوری به وجود آمد، اظهار داشت: این ظلم بود. واضح و روشن است که نمی‌خواستند ایران مدال بگیرد.دیروز یکی از اعضایی که کاری به غیر از داوری انجام می‌داد، امروز در هیأت ژوری مستقر بود. در حرکت دوم، سه داور که پشت میز نشسته‌اند، نمره قبولی به سلیمی دادند اما ژوری می‌گوید نه، حرکت مردود است. ما فوراً اعتراض کردیم ولی هیأت ژوری می‌گوید اعتراضات وارد نیست.

مرادی در این مورد که اعتراضات چقدر ادامه یافت، تصریح کرد: مدام اعتراض کردم اما می‌گویند کاری نمی‌شود انجام داد. چون ژوری تصمیم گرفته ولی تصمیم هیأت ژوری ظلمی بود که در تاریخ ثبت می‌شود.
مرادی در مورد دلیل داوران برای رد مهار وزنه توسط سلیمی گفت: آنها می‌گویند دو‌بار دستش در ناحیه آرنج خم شده است. بار اول، حرف‌شان درست بود ولی در بار دوم، سه داور اصلی حرکت سلیمی را قبول کردند اما هیأت ژوری رأی آنها را مردود اعلام کرد. ورزش جهان با این شرایط دچار مشکل شده و روح ورزش را خدشه‌دار کرده‌اند.

رییس فدراسیون وزنه‌برداری کشور گفت: به آیان رییس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری می‌گوییم اعتراض داریم، می گویند اعتراض هم بکنید، کاری نمی‌توان انجام داد. می‌گویند نمی‌توانیم رای را تغییر دهیم.
مرادی خاطرنشان کرد: متاسفانه وضعیت امنیتی هم زیاد قابل قبول نبود. ورزش با مسائل امنیتی قاطی شود، نتیجه جالبی نمی‌دهد.