چهارشنبه, 27 مرداد,1395

تسخیر رکورد یکضرب جهان و المپیک با دستان قویترین مرد ایرانی جهان

سلیمی 2 کیلوگرم رکورد جهان و 4 کیلورکوردالمپیک را شکست

تسخیر رکورد یکضرب جهان و المپیک با دستان قویترین مرد ایرانی جهان

بهداد سلیمی وزنه‌بردار دسته 105+ کیلوگرم کشورمان با ثبت وزنه 216 کیلوگرمی رکورد یکضرب جهان و المپیک را شکست و دررنکینگ جهانی به نام خود ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ بهداد سلیمی قویترین مرد وزنه برداری جهان با مهار وزنه 216 کیلوگرمی در آخرین انتخاب خود درحرکت یکضرب رقابتهای وزنه برداری بازیهای المپیک 2016 ریو رکورد جهان و المپیک را شکست و به نام خود ثبت کرد.

 

رکورد قبلی یک‌ضرب الپیک با 212 کیلوگرم در اختیار حسین رضازاده بود که در المپیک 2000 سیدنی ثبت کرده بود وبهداد موفق شد آنرا 4 کیلوگرم ارتقاء دهد . رکورد یک‌ضرب جهان نیز با ثبت وزنه 214 کیلوکرم در اختیار خود بهداد سلیمی بود که در مسابقات جهانی 2011 پاریس این وزنه را ثبت کرده بود،اما قویترین مرد وزنه برداری جهان با ثبت وزنه 216 کیلوگرمی 2 کیلوگرم رکورد جهان را نیز در ریودوژانیرو ارتقاء بخشید.
پیش از سلیمی لاشا تالاخادزه، وزنه‌بردار گرجستانی با 215 کیلوگرم این رکورد را به نام خود تغییر داد که چیزی نگذشت و سلیمی آنرا پس گرفت تا یک ایرانی همچنان عنوان‌دار رکورد فوق‌سنگین در یک‌ضرب باشد.