ﺳﻪشنبه, 08 تیر,1395

تازه از 69 به دسته 77 کیلوگرم آمده بودم

زارعی :هدفم جمع آوری امتیاز برای تیم ملی بود

تازه از  69 به دسته 77 کیلوگرم آمده بودم

زارعی پس از اتمام رقابت دسته 77 کیلوگرم، گروه(B)و کسب مقام سوم در این گروه؛ گفت: هدفم جمع آوری امتیاز برای تیم ملی جوانان در رقابتهای قهرمانی جهان بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مصطفی زارعی پس از کسب مقام سومی در گروه(B) با حدنصاب مجموع303 کیلوگرم در دسته 77 کیلوگرم ،  سطح رقابتهای مسابقات قهرمانی جوانان جهان در تفلیس گرجستان را خوب توصیف کرد؛ و گفت: سطح مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در گرجستان خیلی بالاست تا جاییکه روز گذشته در پیکارهای دسته 69 کیلوگرم رقابت سنگین و حساسی بین وزنه برداران دنبال شد. رکورد نوجوانان جهان نیز در دسته 69 کیلوگرم در تفلیس شکسته شد.رقابت در گروه(B) دسته 77 کیلوگرم هم همانند سایر مسابقات تا به امروز از سطح بالایی برخوردار بود.

زارعی در خصوص هدف اصلی اش در این مسابقات تاکید کرد: من به تازگی از دسته 69 کیلوگرم به دسته 77 کیلوگرم انتقال پیدا کردم و بخاطر همین رکوردهای خیلی خوب و ایده آلی را نداشتم.در این مسابقات هدفم جمع آوری امتیاز بود تا نقش کوچکی در کسب عنوانی برتر برای تیم ملی جوانان ایران در رقابتهای قهرمانی جهان داشته باشم.

 وی در خصوص اینکه آیا استرس روی عملکردش تاثیر داشت، گفت:قبل از مسابقه که به روی تخته بیایم کمی استرس داشتم ولی تاثیر چندان زیادی را روی عملکردم نداشت.

 وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم تیم ملی جوانان در خصوص عملکردش تصریح کرد:چون حرکت یکضرب به تمرکز بالایی احتیاج دارد نتوانستم خوب عمل کنم ولی در حرکت دوضرب که حرکتی قدرتی است توانستم تا حدودی به وزنه های خود برسم.