ﺳﻪشنبه, 29 فروردین,1396

بیست و چهارمین جلسه شورای عالی فنی وزنه برداری برگزار شد

ارتقاء سطح کیفی اردوها دردستور کار فدراسیون

بیست و چهارمین جلسه شورای عالی فنی وزنه برداری برگزار شد
بیست و چهارمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری با حضور سرمربی تیم ملی بزرگسالان و کادر فنی تیم های پایه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ بیست و چهارمین جلسه شورای عالی فنی در خصوص بررسی اردوها و برنامه های مختلف تیم های ملی با حضور سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی بزرگسالان و اکبر خورشیدی فر مربی تیم های پایه تشکیل شد. برهمین اساس اعضا شورا طبق دستور جلسه موارد مطروحه را بررسی کرده و در پایان، موارد ذیل را تصویب رساندند.

*اردوهای تیم ملی و وضعیت اردو نشینان مورد بررسی قرار گرفت.مقرر شد کیفیت اردوها با توجه به نزدیکی مسابقات بین المللی از سطح کیفی بالاتری برخوردار شود.

*در اسرع وقت سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان لیست حاضرین در اردو را به فدراسیون بدهد تا ضمن عقد قرارداد و آیین نامه قوانین و مقررات اردویی، حق الزحمه ملی پوشان پرداخت شود.
*مقرر گردید انوشیروانی، لیست اسامی تیم ملی بزرگسالان جهت شرکت مسابقات جهانی امریکا را به فدراسیون ارائه دهد.

* برای حضور پرقدرت در مسابقات جهانی مقرر شد تا فدراسیون نیز اردوهای متفاوتی و با کیفیتی را در محل مناسب با درخواست سرمربی برگزار نماید.

*عملکرد تیم ملی نوجوانان در مسابقات جهانی بانکوک تایلند مورد بررسی قرار گرفت.
* بعد از مسابقات جهانی جوانان در ژاپن، کادر فنی تیم های ملی نوجوانان وجوانان برنامه های خود را در اسرع وقت به صورت کلی به منظور بررسی نهایی به شورای عالی فنی اعلام نمایند.