ﺳﻪشنبه, 07 شهریور,1396

بیست و نهمین جلسه شورای عالی فنی برگزار شد

برنامه آینده تیم های ملی مورد بررسی قرار گرفت

بیست و نهمین جلسه شورای عالی فنی برگزار شد
بیست و نهمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری، بعدازظهر امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ بیست و نهمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری، بعدازظهر امروز (سه شنبه 7 شهریورماه) در سالن جلسات این مجموعه با حضور اعضای این شورا برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مختلفی از جمله برنامه های اردویی تیم های ملی وزنه برداری کشورمان برای حضور پر قدرت در مسابقات مختلف پیش رو، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.