ﺳﻪشنبه, 26 بهمن,1395

بیست و سومین نشست شورای عالی فنی برگزار شد

کاظمی نژاد و رئیسی حکم گرفتند

بیست و سومین نشست شورای عالی فنی برگزار شد

محمدرضا کاظمی نژاد و مهران رئیسی از سوی اعضای شورای عالی فنی به ترتیب به عنوان نماینده فنی و ناظر برگزاری جام بین المللی فجر و رییس کمیته استان ها منصوب شدند.

  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ بیست و سومین نشست شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری امروز(سه شنبه26 بهمن ماه) از ساعت 10 صبح با حضور اعضاء تشکلیل جلسه داد.
پس از بحث های مختلف فنی درخصوص مسایل محوری این نشست درنهایت مصوباتی تایید و به تصویب رسید که مهمترین موارد آن به شرح زیر می باشد:
1- با توجه به ضرورت حفظ و نظارت کلی برگزاری مسابقات و رفع نگرانی شورای عالی فنی در خصوص استانداردهای ورزشی، محمدرضا کاظمی نژاد دبیر شورای عالی فنی به عنوان نماینده فنی و ناظر بر استانداردهای برگزاری مسابقات جام بین المللی فجر انتخاب و مراتب جهت ابلاغ به هیأت وزنه برداری استان خوزستان و ستاد اجرایی مسابقات فجر ابلاغ گردید.

2- مصوب گردید در خصوص شرایط و برگزاری مسابقات گروه های سنی مختلف در سال 96 یک آیین نامه مدون تنظیم گردد و در جلسه بعدی، از طریق کمیته های( استان ها، مسابقات، روابط عمومی و آموزش) تقدیم شورا شود.
3-تقویم فعالیت های فدراسیون وزنه برداری در سال 96 شامل(مسابقات، اردوها، کلاس های آموزشی، میزبانی وبرگزاری جشنواره های ورزشی و برنامه های فرهنگی) تنظیم و به صورت جامع به استان ها ابلاغ شود.
4- در این نشست مهران رئیسی رییس هیأت وزنه برداری استان چهارمحال و بختیاری، به عنوان رییس کمیته استان ها از طرف فدراسیون وزنه برداری منصوب و مورد موافقت شورای عالی فنی قرار گرفت.